Thiên Long Gate
Thiên Long GATE - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  Cs
  M.P
  1
  MiKy
  23
  Võ Đang
  2
  Чp
  21
  Tiêu Dao
  3
  BCcH
  13
  Tiêu Dao
  4
  ߶ngTn
  12
  Võ Đang
  5
  HiAnh
  12
  Tiêu Dao
  6
  AnhBaRaTrn
  7
  Võ Đang
  7
  Thun
  7
  Võ Đang
  8
  Blizzak
  7
  Nga My
  9
  Yoona
  6
  Nga My
  10
  NguynTrang
  6
  Tiêu Dao
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private