Thiên Long Gate
Thiên Long GATE - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  Cs
  M.P
  1
  STTrng
  64
  Tiêu Dao
  2
  MiB
  55
  Võ Đang
  3
  zHKz
  53
  Tiêu Dao
  4
  ST5Mau
  48
  Võ Đang
  5
  TungC߾c
  38
  Võ Đang
  6
  TrcKan
  38
  Võ Đang
  7
  MnhC߶ng
  38
  Võ Đang
  8
  MngC
  38
  Nga My
  9
  BoaHancock
  33
  Nga My
  10
  STVng
  32
  Võ Đang
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private